T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Etik Kulubü
Satranç Kulübü
Bilgisayar Kulübü
Çevre Kulübü
Müzik Kulübü
Resim Kulübü
Sağlık ve Temizlik Kulübü
Sivil Savunma Kulübü
Sosyal Dayanışma Kulübü
Tiyatro Klübü
İnsan Hakları Kulübü
Yayın ve İletişim Kulübü
Etik Kulubü
Gezi ve Fotoğrafçılık Kulubü
Bilinçli Tükeci Kulübü
Kültür Edebiyat Kulübü
SPOR KÜLÜBÜ

ETİK KULÜBÜ

Bu kulüpte etik kavramını yaygınlaştırmak, her zaman hayatımızın içinde olduğunu belirtmek ve sadece bizim değil herkesin ilgilenebileceğini göstermek istiyoruz.

Etik, toplumsal ahlak değerlerimizdir. Biz bu kulüpte, tarih açısından önemli olan ve olabilecek olan tüm konuları tartışacağız. Asıl yapmamızı istediğimiz şey, insanlara zarar verebilecek konuları tartışıp, bu meselelere çözüm bulmak.


Bu amacı gerçekleştirmek için şu çalışmalar yapılmalıdır:


Sosyal, kültürel, ekonomik ve mesleki bazda �etik değerlerin� önem kazanması için, bireylerin �etik değerler� konusunda bilinçlendirilmelerini sağlamak, 
Yaşamın her alanında �etik değerlere� sahip çıkan öğrencileri kulüp çatısı altında buluşturmak, 
Etik değerlerin tanımlanması, özendirilmesi ve uygulanması için konusunda uzman kişilerin katılımı ile gerçekleştirilecek seminerler, paneller, konferanslar vb. etkinlikler düzenlemek, 
Etik değerlere duyarlı ve bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bunun sonucunda etik değerler bilgi bankası oluşturarak etik standartları ve ilkelerini okul öğrencileri ve kamuoyuyla paylaşmak, 
Evrensel değerler ile Türk kültürüne özgü temel değerler arasında bir denge sağlayarak etik ilkelerin ve uygulamalarının araştırılma, incelenme, belirlenme, değerlendirme ve geliştirilmesi, 

Hedefimiz:


- Etik değerlerin farkına varılmasını sağlamak,

- Günlük hayatta karşılaştığımız, neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar veremediğimiz durumları mercek altına almak; vardığımız sonuçları günlük hayatımıza aktarmak ve dolayısıyla yaşam kalitemizi arttırmak,

- Farklı bakış açılarını algılayıp değerlendirebilme yeteneği geliştirmek,

- Doğru ve yanlışı irdeleyerek, doğruyu bulma becerisini kazandırmak,

- Tartışma becerisini geliştirmek,

- Öğrencilerimizi sorumluluk almaya, özgüven ve disiplin kazanmaya, girişimci olmaya, esnek bir düşünce yapısıyla yaratıcılık kazanmaya yönlendirmektir.

Bu kulübün öğrencileri:

- Tartışmayı seven,

- Güncel olaylara seyirci kalmak yerine çözüm üretmek isteyen,

- Toplumsal sorumluluk taşıyan,

- Hoşgörülü, farklı bakış açılarına ve dinlemeye açık,

- Güzel bir Türkçe ile düşüncelerini ifade eden,

- İnsani, millî ve manevî değerleri önemseyen öğrenc
ilerdir.

Nurihas Mah. Sümbül Sok. No: 3 Melikgazi (38030) KAYSERİ/TÜRKİYE
Tel : +90 ( 352 ) 225 58 26/ Faks : +90 ( 352 ) 225 64 88 / bilgi@ozelsafa.k12.tr
Tüm hakları saklıdır - web tasarım medyatör